Uterum med stomme av limträ ger en stadig konstruktion

Skjutdörrar behöver en stabil stomme för att gå rakt

år efter år. En inglasning är en tillbyggnad till Ditt hus - välj material med omsorg. Bygga av limträ är både bättre för miljön och Din hälsa.

Limträ har högre hållfasthet och Ditt uterum får en gedigen stomme

Ditt val av material till stommen för Ditt uterum är lika viktigt som valet av glasparti.

Limträ är vackert som allt annat trä och är ett naturligt material.

Med limträ får Du större spännvidder att arbeta med när du bygger Ditt nya uterum utan att vara tvungen att använda stöd eller pelare.

Limträ är upphyvlade läkter som fogats samman till lameller.

Sammanfogningen av lameller görs för att erhålla en betydligt högre hållfasthet och exakthet än vanliga träreglar som lätt slår sig och spricker.

Omsorg

Du bör bygga stommen med stor omsorg och noggrannhet.

Tänk på att Du bör kontrollera alla mått noga. Använd helst rätskiva och vattenpass och kryssmät. Foga sedan samman stommen med SPAX-skruvar.

 


limträstomme


bärlina