Ett uterum av hög kvalité har också en bra stomme

Skjutdörrar med kvalité hjälper inte om inte stommen är välbyggd. Bygga är mer än att bara montera några dörrar och fönster - det startar med stommen. En inglasning ska hålla tätt - så även stommen, oavsett om det är en inglasad altan eller en vinterträdgård.

Fönster och dörrar monteras efter skydd

Innan montering bör Du skydda alla trädetaljer genom att måla eller olja. Det blir svårt att måla stolpar runt varje dörr i efterhand. Glöm inte de ytor som kommer i kontakt med kanalplast tak.


Gör en byggbeskrivning för Ditt uterum

En enkel byggbeskrivning om hur man monterar fönster och dörrar är bra att ha till hands när Du står mitt i bygget. Ta hjälp av byggråd och tips om att bygga vinterträdgård och uterum.


Bygg uterum med stor omsorg och noggrannhet

Det blir billigare i längden och det är roligare att vara stolt över sitt nya uterum än att haka upp sig på defekter. När det väl är byggt så ska det stå där i många år.

uterum_stomme
Bygga uterum eller vinterträdgård som står sig - det lönar sig! Bygga uterum eller vinterträdgård med välbyggd stomme tar inte längre tid. När dörrar och fönster sedan ska monteras går det fortare om stommen är stadig och rak.

  • Bygga uterum eller vinterträdgård startas med att resa en stomme. Bygg med noggrannhet från början så blir slutresultatet bra.

  • Om Du inte vill bygga stommen själv anlita en välrenomerad snickare - vi kan tipsa.

  • Bygg med stomme av limträ. Det är lättare att bygga med och håller formen och styrkan år efter år. Bygg med limträ på framförallt stolpar (på var sida om dörrar och fönster), bärlinor och takbjälkar.

  • Bygg med vanliga reglar till mindre fönster och bröstningar med mera men bygg med limträ för stommen.

  • Bygg stommen till Ditt uterum genom att hela tiden kontrollera alla mått. Använd gärna rätskiva och vattenpass och kryssmät.

  • Stommen kan fogas samman med spaxskruvar - se byggbeskrivning. Man kan även använda beslag i plåt men dom kan vara i vägen senare och är inte så trevliga att se på när Du sitter inuti Ditt färdiga uterum eller vinterträdgård.

  • Bröstningar och gavelkilar kläs utvändigt lämpligast med falspanel eller lockpanel.

  • Insidan under fönster kläs med panel, typ pärlspont. Skall Ditt uterum vara vinterbonat så isoleras mellanrummet.

  • Trädetaljer skyddas genom målning eller annan behandling. Glöm inte de ytor som kommer i kontakt med taket. Det är lättare att måla innan dörr och fönster är monterade.

  • Bygg stommen till Ditt nya uterum eller vinterträdgård med stor omsorg och noggrannhet.