Sapa Entréskjutdörr 2074

entreskjutdorr


Våra automatiska entréskjutdörrar 2074 bygger på en stabil grundkonstruktion. Profilerna är 74 mm djupa och är isolerade med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I system 3074 finns karmöverstycke med olika profilbredder anpassade efter marknadens olika automatikbeslag.

 • Utförande. Enkelflyglig eller dubbelflyglig.
 • Användningsområden. Entréer med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
 • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantör.
 • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant.
  2074glas


  Illustrationen ovan visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

offert_2050Kvalitet | Bygga uterum - tips & råd | Inglasning av uterumE-karm 2074 med lättvägg

2074lättvägg

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörr.
 • Brytskydd. För utåtgående enkeldörrar.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
 • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200 och 240

  Loftgångsdörr 2074
  2074loftgång

  Loftgångsdörr 2074 är en enkeldörr med profildjup 74 mm och den är isolerad med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Loftgångsdörren har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet. Dörren utförs med fyllning av limmad sandwichpanel som kan förses med brevinkast, dörröga och nyckeltub.

  Dörren är avsedd som lägenhetsdörr till hus med loftgångar.

 • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 2 och 3, enligt ENV1627.
 • Ljud. Uppfyller klass R'w 30 dB enligt SS 25267.
 • U-värde. 1,4 W/(m2K) i dimension 1085x2085 mm.