Sapa dörr 2074

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Yttre glasningslist är integrerad i profilen.
Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och  vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Fixbeslag. Profil för fixbeslag finns.
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörr.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 1-2, enligt SS 81 73 45.
  • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30, EI 30 eller EI 60.
  • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1- C3 enligt SS 22 44 29.Tillval designlister
2074design12074design22074design3

Tillval med E-karm
ekarm2074offert_2050Kvalitet | Bygga uterum - tips & råd | Inglasning av uterum


2074dörr2074glas


Illustrationen ovan visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

E-karm, profil för integrerad elektronik
Passersystem med porttelefon, kamera, lås och kopplingsdon är vanliga komponenter i moderna entréer.

Vår E-karmprofil för system 2074 underlättar kabeldragning, montage och service av elektronik. Serviceluckan skruvas fast genom dold infästning vilket ger ett rent intryck och försvårar åverkan.

ekarm2074ekarm2ekarm3