Sapa dörr 2060

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 60 mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Systemet har utbytbara anslag. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås och med klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem och glaspartier 3050, 3060, 4150, 5050 SG samt 3074.
 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottskyddande klass 1-4, enligt SS 81 73 45.
 • Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det enklare att reparera.
 • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30 alt. EI 30.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
 • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1-C4 enligt SS 22 44 29.

  Tillval med E-karm
  ekarm
  E-karm, profil för integrerad elektronik
  Passersystem med porttelefon, kamera, lås och kopplingsdon är vanliga komponenter i moderna entréer.
offert_2050Kvalitet | Bygga uterum - tips & råd | Inglasning av uterum


2060glasning2060E-karm - Insida
ekarmlucka1

E-karm - Insida,
servicelucka öppen
ekarmlucka3

E-karm - Utsida
ekarmen