Sapa skjutdörr 2050, automatisk

2050auto


Våra automatiska entréskjutdörrar 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Partiets karmöverstycke finns med olika profiler anpassade efter marknadens olika automatikbeslag.
  • Utförande. Enkeflyglig, dubbelflyglig, enkelflyglig teleskop och dubbelflyglig teleskop
  • Användningsområden. Entréer och inomhuspartier med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
  • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantör
  • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkantoffert_2050Kvalitet | Bygga uterum - tips & råd | Inglasning av uterumSapa skjutdörr 2050, manuell
2050skjut


Våra manuella skjutdörrar 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

 • Utföranden. Enkelflygliga och dubbelflygliga skjutdörrar
 • Dörrbladsvikt. Max 80 kg
 • Användningsområden. Stabilt system som lämpar sig för interiöra utrymmen som behöver större mått på fri öppning för passage
 • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant