Sapa dörr 2050

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås och med klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier, 3050.

  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar, vik- och skjutdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30. (gäller ej designlister)
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.


Designlister
designdesignsapadesigner


Tillval med E-karm
ekarm

E-karm, profil för integrerad elektronik
Passersystem med porttelefon, kamera, lås och kopplingsdon är vanliga komponenter i moderna entréer.

Vår E-karmprofil för system 2050 underlättar kabeldragning, montage och service av elektronik. Serviceluckan skruvas fast genom dold infästning vilket ger ett rent intryck och försvårar åverkan.


Sapa Dörr 2050 med E-karm har i övrigt alla de möjligheter beträffande profilval och design som Sapa Dörr 2050.
E-karmen kan även användas till Sapa Dörr 2060.

offert_2050Kvalitet | Bygga uterum - tips & råd | Inglasning av uterum


sapa_2050glasning

Illustrationen ovan visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.


E-karm - Insida
ekarmlucka1

E-karm - Insida,
servicelucka öppen
ekarmlucka3

E-karm - Utsida
ekarmen