Sapa fönster 1105 utåtgående glidfönster
1105

Vårt isolerade utåtgående fönster 1105 har ett profildjup på 105 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 24 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Utåtgående helt vändbart fönster med många funktioner och kombinationer som dolda beslag, dräneringar, droppblecksanslutning, barnsäkring och god isolering.

  • Utföranden. Som singelfönster, öppningsbart alternativt fast och som parti i kombination med öppningsbart och fast
  • Beslag. Vertikalt och horisontellt glidhängda samt som sido- under-, eller överhängt


    glas1105

offert_2050

Sapa fönster 1050 inåtgående

1050

Oisolerade aluminiumprofiler för inåtgående fönster. Profildjupet är 50 mm. 

  • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast
  • Beslag. Sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt
1050

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.