Sapa fönster 1074 inåtgående
1074_fonster

Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret finns också i tilläggsisolerat utförande, 1074 TX, med cellplastisolering i profilerna. Fönstren kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 • Utföranden. Som singelfönster, mötesfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt.
 • Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

Sapa fönster 1074 SX inåtgående
1074sx

Vårt extraisolerade fönstersystem (s.k. High Insulation) har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister med flerkammarsystem. Fönstret kan enkelt anslutas till vårt fasadsystem 4150 SX.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster. 
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt.
 • Inbrottskydd. Kan utföras som klass 2 enligt ENV 1627.

Sapa fönster 1074 i lättvägg
1074lattvagg

Vårt isolerade lättväggsfönster har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.  

 • Utföranden. Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt
 • Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.
 • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200 och 240

offert_2050

Sapa fönster 1074 utåtgående
1074ut

Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Fixbeslag. Sido- under- eller överhängt med fixbeslag. I sidhängt utförande även med fönsterbroms.

Sapa fönster 1074, blockfönster
1074block


Vårt isolerade blockfönster har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074. 

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster. 
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt   1074

  Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.