Sapa fasad SG 5050
5050

5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler. Rektangulära, 60-180 mm profildjup.
  • Öppningbart fönster med dold båge.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.


    glasning5050

offert_2050

Sapa fasad 3050 interiört
3050

3050 Glaspartier består av oisolerade, 50 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. 

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. 

  • Stomprofiler. 50-120 mm profildjup och 52-250 mm profilbredd.
  • Öppningsbart fönster. Kan enkelt integreras.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt integreras.3050glas