Sapa fasad 4150 EF/4150 EF SX
4150ef

Sapa Fasad 4150 EF Elementfasad möjliggör snabbt och rationellt montage utan byggnadsställningar. Färdig vägg direkt vid montaget. Konstruktionen är mycket välisolerad och finns i utförande med standardisolering 4150 EF och extraisolerad 4150 EF SX. Systemet består av aluminiumprofiler med bredden 70 mm vid elementskarv och 50 mm vid spröjsar.

Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Mellan elementen finns en mycket effektiv 3-stegs tätning av gummilister. Tätningen minskar behovet av butyltätning och förenklar därmed installationen och montaget betydligt. 

Fals för 2- och 3-glas isolerrutor medger glastjocklek för 4150 EF: 27- 48 mm och för 4150 EF SX 33-56 mm. Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. 

 

  • Välisolerade profiler i två utföranden.
  • Stomprofiler.  Profildjup 120 alt. 140 mm och profilbredd elementskarv 70 mm.
  • Fönster.  Flera fönstersystem kan enkelt anslutas.
  • Dörrar.  Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
offert_2050

Sapa fasad 4150 SSG
4150fasadssg

4150 SSG, Structural Glazing  består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet bygger på 2- eller 3-glas isolerruta med varm kant och en specialanpassad montageprofil för infästningsbeslagen. Glasen förankras med monteringsbeslagen i stomprofilen. Vädertätning mellan glasen görs med godkänd fogmassa, vanligen svart. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Öppningsbart fönster med dold båge
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.glasssg