Sapa fasad 4150
sapafasad

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

 • Välisolerade profiler.
 • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
 • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
 • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
 • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
 • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
 • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.


  4150glas

offert_2050

Sapa fasad 4150 SX
4150

4150 SX Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Vår nyutvecklade isolator ihop med inre fogband ger höga isoleringsegenskaper (s.k High Insulated).

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

 • Extraisolerade profiler.
 • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
 • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
 • Fönster 1074 SX inåtgående.
 • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
 • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.glasning