Vikbara och skjutbara glaspartier kan beställas med olika antal vikdörrar eller skjutdörrar


Skjutbara glaspartier JOHAB sommar JOHAB vår/höst och JOHAB sommar + kan beställas med 1, 2, 3, 4 eller 6 skjutdörrar / skjutfönster


skjutdörrar



Skjutbara glaspartier JOHAB vinter kan beställas med 2, 3, 4 eller 6 skjutdörrar / skjutfönster


skjutdörrar



Vikpartier kan beställas med 2, 3, 4 eller 5 vikdörrar / vikfönster


vikdörrar



Lyftskjutpartier kan beställas med 2 eller 4 lyftskjutdörrar


lyftskjut



Alla skjutdörrar, skjutfönster, vikdörrar, vikfönster och lyftskjutdörrar för uterum kan beställas utan eller med spröjs. Du kan också välja med vädringsfönster på all fast inglasning.