Sapa fasad 4150

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
  • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder. 

Kvalitet | Tips & råd | Inglasning av uterum | Bildgalleri

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.